• slidebg1
    Info over gezondheidsproblemen
    Longproblemen info
    Een handige website met informatie, links en advies over gezondheidsproblemen.
    Lees snel de pagina voor meer informatie over Longproblemen.

Longproblemen zijn een vaak voorkomende kwaal Lees hier meer diverse Longproblemen en oplossingen

Longproblemen

De longen zijn de ademhalingsorganen van het menselijk lichaam. In de longen vindt er een gaswisseling plaats tussen zuurstof en bloed, ten behoeve van het metabolisme. Zuurstof is immers nodig voor de verbranding van voedsel, waarbij energie vrijkomt. De longen zijn dus een essentieel onderdeel van het menselijk lichaam. Er zijn helaas wel een aantal problemen die zich in relatie tot de longen kunnen voordoen.

Astma Longemfyseem Longembolie